FullSizeRender
春を飛び越えて、一気に夏                                  
                                                                              
FullSizeRender
芝生に寝ころべる季節になりました
FullSizeRender
ミシガン湖畔